NA KONTAKTONI

NA KONTAKTONI

Detajet dhe adresa e ROYAL shpk në Prishtinë, i keni të përshkruara më poshtë:

Adresa: Rr. Muharrem Fejza, MAT 1, Prishtinë, Kosovë

ZYRA QENDRORE tel: +381 38 / 511 001

ZYRA PLAZA tel: +381 38 / 240 077 / 277 788

Mob. +386 49 940 049, +377 45 201 103

ZYRA CITY tel: +386 49 795 795, +377 44 835 583

Email: info@royal-pr.com, www.royal-pr.com

FORMA KONTAKTUESE

Gjithashtu ju mund të na kontaktoni edhe përmes formës kontaktuese:

Emri juaj:

Telefoni:

Email:

Komenti jua:

*