PROJEKTET E ROYAL

PROJEKTET E ROYAL


PROJEKTET E PëRFUNDUARA NGA ROYAL:

Kemi realizuar projekte madhore në Lagjen Mati 1 në Prishtinë. Janë projekte me dizajn unik dhe arkitekturë moderne në qendër të qytetit, afër spitalit dhe Arkivit të Kosovës. Projektet janë të projektuara dhe ndërtuara sipas standardeve evropiane. Objektet tona banesore - afariste do të ju përkujtojnë shumë ndërtesa ekskluzive që shpesh jeni mësuar ti shihni nëpër qytetet Evropiane me infrastrukturë të nivelit të lartë. Banesat kanë qëndrueshmëri dhe komoditet, rehati dhe siguri të plotë. Sa u përket lokaleve afariste kanë shtrirje perfekte për zhvillimin e afarizmit.

Pas realizimit me sukses shumë të madh të Projekteve tona kemi filluar me realizimin e dy projekteve të reja.

Projekti i parë shtrihet përgjat Rrugës B, Bregu I Diellit.

Projekti i dytë shtrihet në Rrugën Muharrem Fejza, afër Projektit të realizuar C15.

ROYAL PROJEKTET E PERFUNDUARA

ROYAL PROJEKTET E PERFUNDUARA

ROYAL PROJEKTET E PERFUNDUARA