ROYAL CITY:


• Royal City është objekt afaristo-banesor, me leje të ndërtimit nga Komuna e Prishtinës me nr. NR: 351-191351 dt. 01.10.2015.
• Lokacioni është në rrugën kryesore Muharrem Fejza, Kompleksi Royal.
• Kompleksi banesor/afarist ka qasje në të katër anët.
• Lartësia e Objekteve është -2B+S+P+8.
• Kompleksi përbëhet nga tri Llamella banimi (A+B+C).
• Të dy Blloqet A dhe B do të jenë me nga 7 njësi banesore në kat ndërsa Blloku C do të jetë me 6 njësi banesore në kat, përdhesa e Llamellës B do të jetë me 3 njësi banesore dhe e Llamellës C do të jetë me 6 njësi banesore.
• Objekti përmban dy nivele Garazha dhe Depo për banorë, të ndara në dy Etazha.
• Vendparking për çdo njësi banesore.
• Depo për çdo njësi banesore.

Royal City Lokacioni i Objektit MAT Rruga Muharrem Fejza Prishtine

ROYAL CITY - Tipet e banesave